Om kampagnen

Om Kampagnen

Nyheder

Event kalender

Kampagnemateriale

Om Kampagnen

En kampagne for at øge interressen for lystfiskeri i Danmark

Der fiskes havørreder i Isefjorden, efter aborrer i Silkeborgsøerne og ved Skjern å er laksefiskerne i gang. Turbåde tager på Øresund og ved molerne i Hvide Sande venter man på sild og makrel. Og vi har fået et nyt ord til ordbogen: Street Fishing.

Vandnatur ved kysten, på havet, i søerne og ved vandløbene. Lystfiskeriets udøvere skal være snilde; de anvender forskellige typer af grej, planlægger og organiserer deres fiskeri og de står vagt om vandkvalitet og fiskebestande. Og så kan lystfiskeri skabe turismeomsætning i vandkant-Danmark.

Lystfisker Danmark lancerer nu NYFISKER-kampagnen, som skal bidrage til gennemførelsen af den overordnede nationale strategi for lystfiskeri. Kampagnen er rettet mod danskerne med et særligt fokus på målgrupperne: Familier og Kvinder.

Vi håber, at du vil være med til at udbrede lystfiskeri i Danmark og invitere dig derfor til frit at afbenytte kommunikationsmaterialet på dette content hub.

Det har vi bestræbt os på med NYFISKER-kampagnen

Kampagnen er allerede skudt i gang med en intensiv PR-indsats, som skal være med til at øge kendskabet og opmærksomheden til lystfiskeriet. Her er vi blevet hjulpet af at medierne der, på baggrund af corona pandemien og det stærkere incitament for at tilbringe tid udenfor, har bragt ny interesse for lystfiskeri. Medierne har bragt flere historier, der understøtter denne nye interesse for friluftslivet og det forventes at fortsætte i 2021.

Fra april 2021, lanceres den digitale del af kampagnen med video-promovering og bannerannoncer. Endvidere, vil vi lancere et fysisk element af kampagnen. Dette vil bestå af 25-30 lystfiskeri events i hele Danmark, der byder på muligheden for gratis at låne en fiskestang. Formålet bliver, at introducere en række interesserede for lystfiskeri og vække interesse i ideelle rammer, med andre ligesindede. Aktiveringen vil foregå i udvalgte fiskeributikker rundt i hele landet og 1000 fiskestænger vil være til rådighed.

Hvordan kan danske lystfiskerforeninger få gavn af Nyfisker kampagnen i 2021?

1. At bruge den manual for ’Sådan afvikler du et Nyfisker-arrangement’ som bliver stillet til rådighed, når foreningen næste gang skal lave et arrangement for nye lystfiskere. Visse foreninger er desuden, blevet udvalgt til at indgå i et samarbejde med Lystfisker Danmark omkring gennemførslen af 25-30 events i samarbejde. Udvælgelsen er sket i samarbejde med Dansk Sportfiskerforbund. På disse events vil foreninger  blive omtalt positivt og der vil være opfordringer til at man melder sig ind i en lystfiskerforening. 

2. At lave et eller flere arrangementer i 2021 som særligt henvender sig til Nyfiskere (gerne børnefamilier og kvinder, men også bredere)

3. At bruge kampagnematerialet på foreningens hjemmeside, facebookside, m.v.

4. At anvende pressematerialet til at få foreningen omtalt i lokalpressen med budskabet om, at Nyfiskere er velkomne i foreningen og at foreningen afholder Nyfisker-arrangement.

5. Være klar til at tage imod henvendelser fra personer som er blevet opmærksom på Nyfisker kampagnen.